RAFFAELO REPLAY – a Szépműhely legújabb filmje

Egy kép és 500 évnyi kaland, amit újból lejátszottunk. Hogyan készül egy kép? Ki festette? Hová kerül, miután elkészült? Elkészül-e egyáltalán, vagy félbehagyják? Hogyan kerül múzeumba? Mi lesz vele a múzeumban? Csapó kettő!  nyári táborunk slágere Raffaello  Esterházy Madonnája volt. Maketteket és bábokat készítettünk, képregényt rajzoltunk, eljátszottuk a kép történetét, csokit gyártottunk, reklámszöveget írtunk, címet adtunk, és egyszer csak elkezdetett villogni a REPLAY... Második filmkészítő táborunkban a tavalyi év tapasztalatain felbátorodva újabb kihívások következtek. A két,  egymást követő egyhetes turnus egy előre meghatározott dramaturgiát követve ugyanazon a  filmen dolgozott .A megvalósítást blokkokban oldottuk meg, naponta váltogatva a technikákat.  A tábor bombasztikus sikere a csoki gyártás és a reklámszövegírás lett, a képregény látványos eredményén pedig mi magunk is meglepődtünk. Idén Erik operatőri és vágói feladataival párhuzamosan hangmérnökké avanzsálódott: a narrátori szerepért komoly versengés folyt.  Az RR forgatása során a gyerekek egy igazi múzeumpedagógiai bravúrt hajtottak végre: a tegnapból a mába emeltek át egy reneszánsz műalkotást.
Mátrai Erik képzőművész és Tettamanti Zsófia múzeumpedagógus - Szépművészeti M.
2013. szeptember 19. 

MÚZEUMPEDAGÓGIAI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZATOK, 2013

Szinezz zenét Cézanne-nal! A Mezítlábas Zenészek és Tettamanti Zsófia interaktív játéka gyerekeknek képekkel és hangokkal

Gitár- és klarinétmuzsika, énekszó kísért minket, ahogyan Cézanne képei között bóklásztunk.  A  Sainte Victoire-hegyre menet meghallgattuk az erdő hangjait. Sárga Zsófi, Narancs Kata és Kék Évi színeiket adták a kanyargó út megfestéséhez. Útközben megéheztünk, és csendéletet rittyentettünk Cézanne almáiból, babapiskótáiból. Egy szempillantás alatt megjelent maga a festő, és meghívott minket egy műterem látogatásra. Meglestük, hogyan készül egy kép, és meghallgattuk, hogyan születik egy dallam. Továbbálltunk, és színes kártyákkal zenéltünk a kártyázók asztalánál. Végezetül pedig megmártóztunk a fürdőzők kék vizében. 
250 gyerek és felnőtt dalolt és festett Cézanne képeire január 19-én a Barokk Csarnokban a Mezítlábas zenészekkel (Bodrogi Éva, Koltai Katalin, Bartek Zsolt) és Tettamanti Zsófia múzeumpedagógussal. Hogyan találkozhat a kép a hanggal? A Színezz zenét! egy audiovizuális játék, amelynek célja egy adott képi világ kreatív átélése a zene eszközeivel. További információ: www.facebook.com/barefootmusicians
Szépművészeti Múzeum

375 nap alatt a Föld körül Balázs Dénes nyomában – országos múzeumi földrajzverseny

„Messzi földrészekre utazni csak értelmesen, hasznosan, csakis úgy érdemes!” - Balázs Dénes múzeumalapító gondolata szolgált mottóul a Magyar Földrajzi Múzeum idei fő múzeumpedagógiai programjához, melyet a múzeum fennállásának 30. évfordulója alkalmából, Balázs Dénes geográfus munkássága előtt tisztelegve rendezett az intézmény.
Az ötfordulós felfedező kaland alapvető céljai az alábbiak voltak. A résztvevő gyermekek elmélyülhessenek a földrajz Balázs Dénes által intenzíven kutatott témaköreiben, mint a karsztok, a sivatagok, az őserdők és a jég érdekes világa. Újraolvassák, aktualizálják a geográfus könyveit, cikkeit. Minden fordulóban helyet kaptak a környezeti nevelést szolgáló témakörök is. A múzeumalapító geográfus küldetéseként tekintett a földrajzi-tudománytörténeti kutatásokra, ennek bizonyítéka intézményünk. A vetélkedő résztvevői is megismerték a Magyar Földrajzi Múzeum gyűjteményeit. A vetélkedő döntője egy emlékkiállításban került megrendezésre. A feladatok összeállításakor a múzeumpedagógia módszertana volt irányadó, a természettudományos múzeumpedagógiát az formális oktatás szolgálatába állítva.
Magyar Földrajzi Múzeum, Érd 

Marcali Múzeumi Katedra

Marcali Város Önkormányzata és a Marcali Múzeum 2012-ben sikeresen pályázott a TÁMOP Múzeumok Mindenkinek elnevezéssel meghirdetett programjára. A Marcali Múzeumi Katedra projekt megvalósítására így közel 20 millió Ft-ot fordíthattunk, a múzeum oktatási-képzési szerepének erősítése érdekében. Új múzeumpedagógiai tevékenységeink a marcali iskolákkal kialakított szoros együttműködésen alapulnak.
A pedagógusok által kidolgozott tematikák, a múzeum szakalkalmazottainak folyamatos közreműködésével és a gyűjtemény tárgyi anyagának bemutatásával teljesedtek ki. A Marcali Múzeum egy korszerűen felszerelt, széleskörűen hasznosítható foglalkoztató teremmel, valamint számos szemléltető eszközzel és műtárgymásolattal gazdagodott. A programok iránti érdeklődés folyamatosan növekszik, az iskolákkal beindított oktatási-képzési együttműködés folytatásra érdemes és folytatódni fog.
Marcali Múzeum 

Dunántúli Református Kincstár

A Pápai Református Gyűjtemények összetételét tekintve sajátos színt képvisel a magyar múzeumi palettán. Eddig kicsit elszigetelten, az ismeretlenség homályában őrizte nem mindennapi „kincseit”. Múzeumpedagógiai kezdeményezésünk fő célja, hogy az egyes célcsoportok minél szélesebb körben, életkoruknak és érdeklődési körüknek megfelelően ismerjék meg gyűjteményünket, az itt őrzött múzeumi relikviákat és kultúrtörténeti emlékeket. Három különböző témakörben, három önálló-, állandó kiállításra alapozva állítottuk össze múzeumpedagógiai koncepciónkat.:
-Református egyháztörténet és egyházművészet (liturgikus tárgyak, mint népművészeti alkotások)
-Petőfi és Jókai pápai diákévei
-Óegyiptomi koporsó és múmia
A múzeumpedagógiai foglalkozássorozatokat pályázati keretek között  vezettük be, ami mára egyértelműen bebizonyította, hogy jó úton járunk ahhoz, hogy kitárva kapuinkat a nagyközönségnek élmény gazdagon mutassuk meg mindazt, amit az ódon falak évszázadok óta rejtenek. Múzeumpedagógiai óráink újszerűsége, hogy szakítottunk a korábbi „monoton tárlatvezetéssel”, egy-egy múzeumpedagógiai óra három részből áll össze (tárlatvezetés – film, vetítés, demonstrációs anyag – gyakorlati fogalakozás)…
Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei

Mit hoz a mítosz, avagy tehetséggondozás a modern képzőművészet tükrében

A mit hoz a mítosz című programunk a HIT, MÍTOSZ, KÖLTÉSZET kiállításunkhoz kapcsolódik. A görög mitológiából válogattuk ki a szerelmi ihletettségű történeteket. Kiemelt szerepet kapott Orfeusz és Euridiké, Zeusz és Dioné  históriája. Alapul szolgált Ferenczy Károly: Orfeusz és Thorma János: Zeusz és Dioné festménye. Az alvilág mellett a labirintus értelmezését is beemeltük a programba. Technikailag, megmunkálásban az alkotásokat a kortárs képzőművészet és a XX. század második felének alkotásaival hoztuk összefüggésbe. A gesztusfestészet, akcióművészet, animáció készítés, árnyékművészet és a térbeli alkotás kapott hangsúlyos szerepet.  A program élményszerű, komplex és korosztály független módon ismerteti meg a fiatalokat az alkotási folyamat lényegével. Ösztönzően hat anyag-, technika- és médiaismeretekkel, aktív és produktív, intenzív közös munka és játék keretei között, amely kiindulópontot jelenthet számunkra akár későbbi művészi fejlődésükhöz is.
Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény NKft.

Végtelen utazás – szemelvények a Föld életéből

A természetben minden a Földből indul ki. A felszínen található ásványok építik fel a kőzeteket. A kőzetek mállásával alakul ki a talaj. Innen veszik fel a növények a számukra szükséges vizet és tápanyagot és ez nyújt életteret számos más élőlénynek. A tematikus sorozat a múzeum ásványtani és őslénytani kiállításaira, valamint az 5. osztályos földrajz tananyagra épül. Célja, hogy kibővítse a gyerekek földtani ismereteit, valamint logikai rendszerbe foglalja azokat. A foglalkozássorozat végére a gyerekek képesek lesznek felismerni a különböző földtani események és folyamatok közötti összefüggéseket. Mindeközben pedig fejlődik logikai készségük.
Tartalom: Bolygó születik! Csodás világ – az ásványok. Mesélő kövek. „És mégis mozog a Föld…” Nyissunk be a magmakamrába! Kőbe zárt világok. Hajdan volt erdők üzenete. A múlt tengerei. Jégkorszaki óriások. „Ésszel és kalapáccsal”
Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma, Gyöngyös

Sokrétű múzeumpedagógiai hasznosítás az állandó tárlatban

Dornyay Béla Múzeum - Salgótarján

„Lásd, halld, érezd!” Múzeumi kultúraközvetítés fogyatékkal élők számára

A kezdeményezés célja, hogy a siket és nagyothalló illetve a vak és gyengénlátó emberek számára is elérhetővé váljon a Tudástár nagyszerű világa, testközelből tapasztalhassák meg a természet sokszínűségét.
A rendszertani szempontú ismertetés során miután elhangzottak az egyes tárgyakról az információk a résztvevők megtapinthatták azokat, ez a gyakorlat mindkét csoportnál megvalósult. Figyelembe véve a célcsoportok speciális igényeit, épp képességeikre építve dolgoztuk ki a játékos feladatokat. Az ismertető után a vak és gyengénlátó csoport számára állathangokat játszottunk le és ki kellett találniuk melyik állat szólalt meg. A foglalkozás zárásaként mindegyik résztvevő kapott egy-egy gyógynövényes tasakot és ki kellett találnia az adott gyógynövényt és annak jótékony hatásait.
A siket és nagyothalló csoportnál az ismertetés után kettébontottuk a csoportot. Az egyik csoportnak a varázsdobozban elrejtett tárgyakat kellett felismernie a másik csapat pedig a  gyógynövényes tasakokat kapta feladatul, majd cseréltek.
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástára

ÉLD ÁT, ÉRTSD MEG, ALKOSD ÚJRA! A Magyar Mesemúzeum és Meseműhely komplex programja

Amikor belefogtunk a Magyar tündérmese világa című kiállítás koncepciójának kidolgozásába, hamar egyértelművé vált, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozások és a hétvégi családi programok megtervezése nélkül nem lehet a Mesemúzeumot életre hívni. A programok, a foglalkozások és az egész kiállítási tér szerves egészként működik. A három teremben egyfajta sűrített meseutat járhat be a látogató: a meseindító üveghegyeken átkelve, próbákat teljesítve, akadályokat leküzdve juthat el a „fele királyságig”.  Ez a kiállítás olykor inspirációs tér, amelyben a gyerekek átélhetik a mesebeli történeteket és belső képeiket mozgósítva kedvet kaphatnak azok lerajzolásához, eljátszásához, vagy újragondolásához. Máskor háttere múzeumpedagógiai foglalkozásainknak, amelyek során szembe nézhetnek magukkal az „igazság erdejében”, törvényhozó uralkodóként ülhetnek a trónszékbe vagy éppen megidézhetik a ház régi lakóit a színpadon.
Mesemúzeum és Meseműhely

Városfelefedező program a Budapest - Fény és árnyék - A főváros 1000 éves története című kiállítás játékos megismeréséhez

Legyél Te is Városfelfedező! - hívjuk a főváros ezer évét bemutató Fény és árnyék című állandó kiállítás látogatóit. A Városfelfedezők számára spirálisan bővülő programot építünk fel. A kiállítás élményszerű megismerését az interaktív állomások segítik. Az ismeretek rendszerezését, bővítését speciális vezető mappa által kínált játékkal segítjük elő. Ezt a különböző korú gyerekekkel érkező látogatók önállóan használhatják, másrészt anyagát úgy állítottuk össze, hogy egyes elemeit múzeumpedagógiai foglalkozások megtartásához lehessen használni. A városfelfedezést – azaz a lakóhelyünk múltja és jelene iránti folyamatos érdeklődést – szeretnénk a múzeumlátogatáson túl is fenntartani. Ezért útravalóul ötleteket adunk otthoni programokhoz, városfelfedező kirándulásokhoz, internetes barangolásokhoz. Különösen ügyeltünk arra, hogy a projekt nyelvében, példatárában, eszközeiben otthonos legyen az „Ipod generáció” számára. A legelkötelezettebb Városfelfedezők számára honlapunkon külön részt nyitunk, ahol nem csak kérdéseket tehetnek fel a régészeknek, történészeknek, hanem saját felfedezéseiket, tapasztalataikat, fotóikat is megoszthatják másokkal.
Budapesti Történeti Múzeum 

Gondolattúra a Ludwigban - múzeum- és művészetbarát tanulók részére Benyomások, élmények, felfedezések Magyarország legjelentősebb kortárs művészeti gyűjteményében

Ez a program nem az elmúlt év fejlesztése (a fővárosi műelemző-verseny hagyományát viszi tovább), de ebben az évben (2013) vált nagykorúvá és hagyománnyá nálunk. Fontosnak tartjuk, hogy a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium és a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kooperációjában valósul meg.
A verseny legfőbb célja, hogy az általános iskolák felső tagozatosait és a középiskolásokat megismertesse a jelenkor művészetével, felhívja a figyelmüket a kortárs alkotások sokszínű, izgalmas világára, illetve felkeltse az érdeklődésüket a környezetükben zajló művészeti folyamatok iránt. A verseny kétfordulós: írásbeli és szóbeli, amelyeket felkészítő programok készítenek elő. Az ide verseny során az jelentette a nóvumot, hogy két művet kellett elemezniük a diákoknak (az írásbeli esszében és a szóbelin), illetve a zsűri beszámította a szóbelin az egymáshoz intézett kérdések minőségét.
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 

TÁRGYAS_RAGOZÁS → szubjektív etnográfia

A TÁRGYAS_RAGOZÁS  → szubjektív etnográfia tanulmányi kiállítási projekt célja a kiállításlátogatás tanulása. A középiskolások és a fiatal felnőttek számára ugyanis a múzeumok és a kiállítások jelrendszere idegen nyelv: megfoghatatlan tárgyak, üvegfalak, posztamensek, képek, feliratok labirintusa. Addig, ameddig ők ezt a nyelvet nem értik és nem beszélik, a kiállításokba megfogalmazott témák és üzenetek sem jutnak el hozzájuk. A projekt egyedülálló módon arra vállalkozik, hogy a fiatalok figyelmét egyenesen a műtárgyakra irányítja, és indirekt módszerekkel, inspiráló kérdésekkel és felvetésekkel vezeti rá őket a gondolkodásra, a jelek és jelentések felismerésére. Ha sem kurátor, sem a múzeumpedagógus nem mondja meg a tutit, akkor a megismerésért bizony meg kell küzdeni! Alapos megfigyelés, olvasás, járkálás, összefüggések keresése, beszélgetés, vita, szerepjáték, asszociációk és személyes élmények megosztása segíti őket abban, hogy egymástól tanuljanak, hogy tapogatás (tapintás) nélkül is közvetlen kapcsolatba kerüljenek a műtárgyakkal, hogy felülírják a kánonokat és akár újrarendezzék a kiállítást, miközben észrevétlenül otthonossá válik az addig idegen közeg.
Néprajzi Múzeum

Múzeumpedagógia a pécsi Jakováli Haszan-dzsámiban

 
Programunk sarokpontjai: műemlék – művelődéstörténet – társadalmi tolerancia.
A műemléki helyszín különleges teret nyújt a történelmi és művelődéstörténeti ismeretek élményszerű elmélyítéséhez, nem csupán mert építészeti örökségünk része (az egyetlen dzsámi, amely minaretjével együtt épen maradt), hanem a hozzá kapcsolódó szellemi, történeti értékek miatt is. Különlegessége, hogy ez az egyetlen iszlám imahely, amely autentikus környezetben működik hazánkban. Programunk célja, hogy a fiatalokat nyitottá tegyük más kultúrák megismerésére, hogy felismerjék a kultúrák egymásra hatását. Célunk, hogy a sztereotípiákat történelemszemléletükben feloldjuk és toleranciára neveljünk. Fontos célunk, hogy a gyerekekben kialakítsuk a műemlékek, a műemlékvédelem iránti érdeklődést, megbecsülést.
A 125 foglalkozás témáinak feldolgozása során drámajátékokat, nyelvi játékokat, saját fejlesztésű múzeumi kreatív játékok sorát (köztük társasjáték, internetes ismeretterjesztő játék), zene-, báb-, rajz-, táncpedagógiai eszközöket alkalmaztunk, műemléki sétákat építettünk be. Programunk zárásaként múzeumi kiadványokat jelentetünk meg.
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 

Használd a múzeumot! Módszertani segédanyag a 10-18 éveseket tanító pedagógusok számára a kastélymúzeum használatához

A komplex múzeumhasználati segédanyag, a Használd a múzeumot! a Gödöllői Királyi Kastély honlapján elérhető a Pedagógusoknak készített almenüben.
Elsősorban az általános iskola felső tagozatosait és középiskolásokat tanító pedagógusok számára készült. Célunk a pedagógusok bátorítása és ösztönzése arra, hogy kreatívan használják a múzeum és a kiállítások által nyújtott lehetőségeket. A kiállításokon végigvezető feladatlapon és rejtvényen túl tartalmilag és módszertanilag változatos feladatgyűjteményt állítottunk össze számukra, és különböző szakterületek pedagógusai által készített múzeumi óravázlatokkal adunk nekik támpontokat, ötleteket.
Pályázattal bíztatjuk őket arra, hogy a kastély kiállításainak lehetőségeit átgondolják és saját múzeumi óráikat megtervezzék, melyek a tanagyaghoz is kapcsolódnak. Emellett a kiállításokról és azok pedagógiai célú hasznosításának feltételeiről talának itt segédanyagot.
Gödöllői Királyi Kastély Múzeum

„Hímes tojások húsvétra” című hagyományőrző múzeumpedagógiai foglalkozás

A mai gyerekeknek, a jövő nemzedékének egyre inkább szüksége van ebben az ingerekkel teli világban, hogy egy picit lelassítson, és elmélyüljön a keresztény szellemiséget őrző, felelevenítő hagyományokban. Általános műveltségünk részét képezi a Biblia ismerete, az abban leírtak tanulságainak felismerése.
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum „Hímes tojások húsvétra” című hagyományőrző múzeumpedagógiai foglalkozásával pályázik a 2013. évi Múzeumpedagógiai Nívódíjra.
Ennek a foglalkozásnak a célja, hogy az óvodások megismerkedjenek a húsvéti ünnepkör jelképeivel (bárány, tojás, nyúl, barka), és a húsvéti szokásokkal (kiszámítása, böjt, locsolkodás, hímes tojás, tojásgyűjtés, játékok).
Az óvodás gyermekek kézügyességét figyelembe véve dolgoztuk ki a foglalkozáshoz kapcsolódó kézműveskedést: főtt tojásokból csibét, nyuszit készítünk, a figurák füle, csőre taraja textilből, bajsza rafiából készül. A nagyobbacskák a tojásfestéssel, írókázással is megpróbálkozhatnak.
Magyar Mezőgazdasági Múzeum

Tündérkert

A 2013 a Szecesszió Éve, így a város kulturális eseményei e téma köré szerveződnek. A múzeum a tematikus évre jelentette meg a Múzeumpedagógiai füzetek II. kötetét, amely a Tündérkert címet viseli, akárcsak a programsorozat. A kiadvány maga egy mesekönyv, amely két tündér segítségével vezeti be a gyerekeket a szecesszió, és kiváltképp a gödöllői szecesszió világába. Erre épültek a tematikus év múzeumi gyerekprogramjai, amelyek nem egyféle program ismétlései, hanem többféle tevékenység felkínálása különböző alkalmakkor: Facebook-esemény, a gödöllői aluljáró kifestése, olvasóvetélkedő közösen a gyerekkönyvtárral, kiállítás a könyv illusztrációiból, Széphistóriák (rendhagyó irodalom óra a könyvtárban), Múzeumok Éjszakája gyermekprogramjai. Mindezek az események a mesekönyvre alapozva és azzal a céllal, hogy alkalmazkodva a változó körülményekhez, kitörve a múzeum falai közül, az utcán, az iskolában, otthon vagy a könyvtárban megszólíthassuk a gyerekeket, és becsalogassuk a múzeumba.
Gödöllői Városi Múzeum

A sárközi sárkány


Hogyan lehet egy alapvetően felnőtteknek készült kiállítást gyerekeknek bemutatni? Olyan tárgyak közé vinni őket, amiket előtte sose láttak? Hogyan lehet egy letűnt korszak világát feleleveníteni és mai környezetbe átültetni? Hogyan lehet egy kiállítás pontjait felfűzni a mese szálára? A sárközi sárkány múzeumpedagógiai foglalkozás éppen ezt próbálja megvalósítani.  Egy régi állandó kiállítás, egy remekül kitalált népmese és egy képzőművészek által megalkotott kifejező sárkányfej együtt úgy tűnik telitalálat! A mesejáték két főszereplője Rojtos Bandi és a Pendelypörgető Királylány, valamint a teljes csoport Billog Banda formájában, akik egyszerre csöppennek a Kárpát-medence régi falusi világába. A feszültséget 90 percen keresztül a sárközi sárkány tartja fenn, akivel a gyerekek majd a történet végén találkoznak. Csak nyomok és  üzenetek jelzik a sárkány útját, hogy merre kell őt követni a kiállítás teremsorán át. A játék csúcspontja a sárkány előtti produkció, majd könyörtelen bezárása a múzeum tömlöcébe (a fűtésrács mögé), ami katartikus élmény a gyerekeknek. A múzeumi játék megálmodói maguk sem gondolták volna, hogy a tradíció és a modernitás kettőssége, ami az egész foglalkozást jellemzi, ennyi örömet és otthonos mozgást eredményez a gyerekek számára a múzeum falai között.
Czingel Szilvia, foglalkozásvezető - Néprajzi Múzeum
2013. március 7.

Színezz zenét Cézanne-nal!

Gitár- és klarinétmuzsika, énekszó kísért minket, ahogyan Cézanne képei között bóklásztunk.  A  Sainte Victoire-hegyre menet meghallgattuk az erdő hangjait. Sárga Zsófi, Narancs Kata és Kék Évi színeiket adták a kanyargó út megfestéséhez. Útközben megéheztünk, és csendéletet rittyentettünk Cézanne almáiból, babapiskótáiból. Egy szempillantás alatt megjelent maga a festő, és meghívott minket egy műterem látogatásra. Meglestük, hogyan készül egy kép, és meghallgattuk, hogyan születik egy dallam. Továbbálltunk, és színes kártyákkal zenéltünk a kártyázók asztalánál. Végezetül pedig megmártóztunk a fürdőzők kék vizében.
250 gyerek és felnőtt dalolt és festett Cézanne képeire január 19-én a Barokk Csarnokban a Mezítlábas zenészekkel (Bodrogi Éva, Koltai Katalin, Bartek Zsolt) és Tettamanti Zsófia múzeumpedagógussal. Hogyan találkozhat a kép a hanggal? A Színezz zenét! egy audiovizuális játék, amelynek célja egy adott képi világ kreatív átélése a zene eszközeivel. További információ: www.facebook.com/barefootmusicians
Tettamanti Zsófia múzeumpedagógus - Szépművészeti Múzeum
2013. január 22.

Mesés-alkotós délelőtt a MűvészetMalomban

A MűvészetMalomban mese segítsével dolgoztuk fel 4-8 éves gyerekkel és szüleikkel Bartl József JEL-TRANZIT című kiállítását. Olyan kortárs mesét kerestünk, ami egyrészt kapcsolódik a kiállítás képeinek motívumaihoz (népmesei elemeket tartalmaz), másrészt apropója lehet a mini tárlatvezetést követő alkotómunkának. A meseolvasásnál és a beillesztett játék során drámapedagógus volt a segítségünkre. A tárlatvezetésen a gyerekek már nem nézték megilletődve a képeket, hanem saját maguk kezdték el magyarázni a motívumokat. Az alkotómunka a képeken látott geometrikus, népművészeti motívumok stilizált változatainak felhasználásával készült. Dekorgumi és temperafesték felhasználásával a művész emblematikus motívumait (szív, kereszt, fejfa, stb.) nyomtattunk egy kifejezetten erre az alkalomra készített A5-ös méretű üres képeslapra. Az elkészült karácsonyi képeslapokat lefóliáztuk és megcímezve el lehetett küldeni a nagyszülőknek, rokonoknak, pont, mint ahogy a mesében a postagalambok, akik a leveleket kivitték karácsonyra. 
Sulák-Erdőháti Orsolya, Ferenczy Múzeum
2013. január 10.