Dalol a múzeum

A régi népélet emlékeit népdalaink szövege is őrzi. Erre épül a Bihari Múzeum TÁMOP 3.2.8. pályázat keretében kidolgozott Múzeumi daloló c. múzeumióra-sorozata, melyet 4. osztályosoknak ajánlunk. A hat foglalkozás során az alsó tagozatban, ének-zene órán tanult népdalokhoz kötve ismerkedünk a kenderfeldolgozás („Virágos kenderem…”) eszközeivel, követjük a búza útját az aratástól a kész kenyérig („A part alatt”), a pásztorkodásról a Kelj fel, juhász, az A juhásznak jól van dolga, illetve a Szélről legeljetek kezdetű népdal jelenti az alapot. A hagyományos viseleti elemek közül a csizma, a szűr (Új a csizmám…), valamint a bunda (Mégis bunda a bunda…) a témája egy-egy múzeumi órának. Minden foglalkozáson jelen van a közös éneklés, fontos szerepet kapnak a műtárgymásolatok: kipróbálható eszközök, felölthető viseletek, de ügyességi játékok, rejtvények, találós kérdések és a szerepjáték is.
Dr. Krajczárné Sándor Mária, Bihari Múzeum, Berettyóújfalu
2012. október 10.