Ráhel, János, Jákob és a színésznő II. rész: holokauszt projekt az iskolában

A múzeumpedagógiai foglalkozás a tanárok segítségével kiegészíthető az iskolában, ahol a diákok a Skanzenban megteremtett alakok sorsát rekonstruálják később, a holokauszt időszakában. Elkészítik az elképzelt személy hiányzó dokumentumait, leveleit, naplórészleteit, vagy bármilyen emléket. Elképzelik alakjuk sorsát, életpályáját. Ezután saját alakjuk választási lehetőségeit mérlegelve értelmezik az áldozatok, az életmentők, a passzív szemlélők és az aktív közreműködők sorsát, tetteinek következményeit a holokauszt idején. Nemcsak a történelmi tények, ismeretek átadása a célunk, hanem a személyes sorsok rekonstruálásán keresztül az empátia, a felelős gondolkodás kialakítása a diákokban. A projekt a múzeum és az iskola, a múzeumpedagógus és a tanár szoros együttműködése során jön létre. 2011-ben a projekt a Gábor Zita Alapítvány Élni az életet pályázatának nyertese volt a Holokauszt oktatás módszertani fejlesztéséért.
Molnár József múzeumpedagógus, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre
2012. január 31.

Ráhel, János, Jákob és a színésznő I. rész: múzeumpedagógiai projekt a Skanzenban

Mit szól a család, ha a katolikus iparos fia bejelenti, hogy a szomszéd zsidó szatócs lányát akarja feleségül venni, ráadásul az apa a Szent Kereszt Társulat tagja kíván lenni? És ha a rabbinak szánt fiú a tanulás helyett inkább a vándorszínészetet választja, amennyiben a színtársulat felveszi? Ezek a kérdések hangzottak el a négy helyszínen 1916. január 6-án, de válaszolni rájuk ma sem egyszerű. A történelmi események, viszonyok megértését és átélhetőségét segítik a „Személyes történelem” sorozatunkba illeszkedő szituációs foglalkozások a Skanzen tájegységeiben. Egy-egy család, vagy személy élettörténetét próbáljuk rekonstruálni eredeti dokumentumok, helyszínek, szituációk segítségével a diákok kreativitására, empátiájára alapozva. A XX. század elején egymás mellett élő különböző társadalmi rétegek, kisebbségi csoportok életmódjának, szokásainak megismerése után az asszimiláció vagy hagyományőrzés, az elfogadás vagy előítélet konfliktusaival foglalkozunk, és eközben felhívjuk a diákok figyelmét egymás elfogadásának fontosságára, a toleranciára.
Molnár József múzeumpedagógus, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre
2012. január 31.