MÚZEUMPEDAGÓGIAI NÍVÓDÍJRA PÁLYÁZÓ KIADVÁNYOK - 2011

Angyali kalandozás, avagy ismerd meg a barokk Gödöllőt!

Séta egy Angyallal a barokk Gödöllőn. Benne vagy?
A Gödöllői Városi Múzeum múzeumpedagógiai kiadványa egy rövid sétára invitál a város központjában található barokk műemlékek között. Közben angyalokat (azaz a főszereplő barátait) kereshetnek a vállalkozó kedvűek és megismerhetik a barokk kor fő jellegzetességeit. Minden műemléknél (épület, szobor) van egy kis útmutató és egy-egy kérdés, játékos feladat. A könyv melléklete egy leporelló, amely barokk motívumokból készült kártyajátékot, a kártyákhoz való dobozkát, színezőt és egy angyalkás kivágó mintát tartalmaz. A könyv olyan családoknak készült, ahol van 6-10 éves gyermek − lehetőséget kínálva egy tartalmas és kellemes családi programra.
Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllő

Matyi teszem-veszem doboza

A „mesedoboz” a Sóstói Múzeumfalu óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló interaktív mesefoglalkozását vezeti be a hallgatóknak-nézőknek. Tartalmazza mindazokat a kellékeket, amelyek három magyar népmese előadásához, feldolgozásához és bevéséséhez szükségesek. A végső összegzést az a CD-lemez tartalmazza, amely hanganyagban, népzenei kísérettel adja elő a meséket.
Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza - Sóstó

Berettyóújfalu az újkőkortól napjainkig

2011 májusában 2000 példányban jelent meg a Berettyóújfalu, az újkőkortól napjainkig című ismeretterjesztő, helytörténeti tankönyv régészek, történészek, néprajzosok, tanárok, civil szakértők közös munkájaként. A Bihari Múzeum Táj és az ember című kiállítására és a gyűjteményeire alapozva az egyes fejezetekben (természetrajz, régészet, történelem, néprajz, jelenkortörténet, civil szervezetek témákban) színesen képekkel, térképekkel, ábrákkal mutatja be városunk életét. Életrajzok, forrásközlések is színesítik a kiadványt. A fogalommagyarázatok, az érdekességek, a lapszéleken kis hasábban találhatók.  A fejezetet lezáró ajánlott irodalom segítségével még több információt kereshet a diák, a kutató, az élethosszig tartó tanulás jegyében felnőtt és nyugdíjas egyaránt. A kiadvány digitális könyv (melyben keresési funkció is van) formájában is megjelent 500 példányban. A közoktatásban való alkalmazását segíti a könyvhöz elkészített pedagógusoknak szóló CD, melyen óravázlatok és egyéb  segédanyagok is megtalálhatók.
Bihari Múzeum, Berettyóújfalu

Múzeumpedagógiai foglalkoztatófüzet sorozat

A Mátra Múzeum állandó kiállításainak múzeumpedagógiai feldolgozásához foglalkoztató füzeteket jelentetett meg (történeti, őslénytani, ásványtani, természetrajzi témakörökben). Eddig öt füzet jelent meg, jelenleg a hatodik, a sorozat záró füzetének nyomdai szerkesztése folyamatban van. A füzetsorozat elsősorban csoportos múzeumpedagógiai foglalkozások számára készült, de jól használható családi, vagy egyéni feladatmegoldásra is. A játékos feladatok mellett, olyan lexikon tészt (Tudod-e?) tartalmaz, mely a kiállítás tartalmán túl további információkat ad át. Ahol szükségét láttuk ben a korosztályos feladatmegoldást színkorongokkal különítettük el. A füzet egyénileg is megvásárolható, de egyes foglalkozás típusoknál mint oktatási segédanyagot biztosítjuk. A feldolgozás pedagógusokkal, szülőkkel. és önállóan is végezhető.
Pontos tartalmat itt részletesen bemutatni nehéz, ezt egy külön mellékletben tesszük meg.
Mátra Múzeum, Gyöngyös

KERÁMIA-TÖRTÉNETEK

A kiadványt készítő szakmai csoport elképzelése egy olyan vidám, szórakoztatva ismeretközlő, a választott korosztályok életkori sajátosságainak megfelelő múzeumpedagógiai füzetcsalád megalkotása volt, ami teljességében mutatja be a győri Városi Művészeti Múzeum egyik legszebb állandó kiállítását, a Kovács Margit Állandó Kiállítást. A kiadvány készítésekor az ismeretközlés szándékán túl fontos szempontjaink voltak a játékosság, a kreativitás fejlesztése, az élményszerű múzeumlátogatás elősegítése. Noha intézményünk művészeti múzeum, határozott célunk volt az interdiszciplináris megközelítés, azaz Kovács Margit kerámiái kapcsán néprajzi, helytörténeti tudásanyag átadása a művészi értékek megláttatásán túl. A füzetcsaládot a későbbiekben szeretnénk kiegészíteni egy felnőtteknek szóló, de játékos, továbbgondolandó feladatokat tartalmazó tárlatvezető füzettel és egy kifestő füzettel az óvodások számára.
rosi Művészeti Múzeum, Győr

Írók Fiatalon – kártyajáték

Az Írók fiatalon egy Fekete Péter típusú kártyajáték, melyben magyar írók és költők gyerekkori és felnőttkori képeit kell összepárosítani. A cél minél több pár összegyűjtése és a Fekete Péter kártyalap – mely ebben az esetben Mikes Kelement ábrázolja a Nyugat emblémáján – elkerülése.
A játék folyamán az írásaikról ismert alkotókhoz arcok, születési és halálozási helyek, évszámok rögzülnek. A fotók válogatása közben célunk volt, hogy ne csak a kanonizált, sokszor ismételt, tankönyvekből ismert felnőtt alkotót ábrázoló fényképeket mutassuk be, hanem a gyereket, a fiatalembert is, legtöbbször ismeretlen fotókon, amelyek kuriózumnak számítanak, és közelebb is hozzák az íróban az embert a játékosokhoz.
A kártyajáték további lehetőségeket is hordoz magában. A játékosok kreativitására, fantáziájára bízva különböző nehézségi fokon játszható és hívható elő, sőt közös tanulással bővíthető a már meglévő irodalmi ismeretanyag. Magyartanárok kiválóan használhatják játékos segédeszközként a tanításban (pl. összefoglaló órák, ráhangoló vagy levezető játék, fakultáció keretében).
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Hajdan volt mesterek - mesterségek hajdanán

Múzeumpedagógiai foglalkozató füzetünk és programjaink összeállításánál fő cél a kiállítások minél szélesebb körű megismertetése volt. Szándékunk, hogy ezt minél szórakoztatóbb formában tegyük, s az ismeretanyag átadása értékes szabadidős elfoglaltság legyen, megfelelve a különböző korosztályok igényeinek.

Múzeumandragógiai programjaink nemcsak gyerekeknek készülnek, hanem családoknak, felnőtt csoportoknak is. Fontos számunkra az iskolákkal való szoros együttműködés, ezért a tanórákhoz kapcsolódó programokat is kínálunk. Füzetünk olyan oktatási segédlet, amely útmutatást ad a különböző kiállítások minél mélyebb megismeréséhez, játszva tanítja meg a különböző mesterségek történetét, fortélyait, Kunszentmárton, a Tiszazug történetét. Nem kész ismereteket kínál, hanem önálló munkavégzést, lehetőséget az ismeretszerzésre.
A feladatlapot úgy állítottuk össze, hogy a kiállítás egyes részei külön-külön is megismerhetőek legyenek, attól függően, hogy mennyi időt tudtok eltölteni a múzeumban.
Elsősorban a 10-14 éves korosztálynak ajánljuk a foglalkoztató füzetet, de a családoknak, a felnőtt csoportoknak is közös élményt nyújt a kitöltése.
Helytörténeti Múzeum, Kunszentmárton

A KÚRIA TITKAI

A 15 féle foglalkoztató lap és 2 féle demonstrációs eszköz a tápiószelei Blaskovich Múzeum tárgyi és dokumentum anyagára építve segíti a formális és informális tanulást. A kiadványok az állandó kiállítás tematikus bemutatásával együtt használhatók. A múzeum képző - iparművészeti és történeti tárgyi anyagának, a kert botanikai értékeinek kihasználásával a természeti és társadalmi környezet kapcsolata sokoldalúan mutatható be.
A KÚRIA TITKAI és a BOTANIKAI TANÖSVÉNY című lapokból kisiskolás és felső tagozatos, a BLASKOVICHOK UTILÁDÁJA elnevezésűből csak kisiskolás diákoknak szóló változat készült. A lapok játékos feladatokkal, sok rajzolási lehetőséggel, kiegészítéssel, színezéssel, rejtvénnyel nemcsak emelik a tudás szintet, hanem a kreativitást, gondolkodást, megfigyelő képességet is fejlesztik. A formális tanulást szolgálja a 4 történelmi és 2 művészettörténeti témájú lap: A RÁKÓCZI KOR, AZ REFORMKOR, AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC, A MILLENNIUM ÉS KORÁNAK EMLÉKEI mellett A KLASSZICIZMUS ÉS BIEDERMEIER, valamint A ROMANTIKA ÉS HISTORIZMUS MŰVÉSZETÉNEK EMLÉKEI...
BLASKOVICH MÚZEUM, Tápiószele

Kreatív barangolások a Jankay Gyűjteményben

A módszertani segédanyag célkitűzése a Jankay Gyűjtemény anyagának megismertetése játékos kreatív formában. Célunk Jankay Tibor munkásságának kortárs művészet megszerettetése, megértetése, az esztétikai ítéletet, ízlést meghatározó attitűdök, képességek, készségek fejlesztése. Köztudomású, hogy a kiállítások nagy többsége a felnőtt látogató számára készül, ezért a kiállítási anyag feldolgozásakor szükségesek a gyermeki játékosságot, kreativitást igénylő feladatok.
Mindezek mellet fontosnak tarjuk a kulturális identitás fejlesztését, Békés megye értékeinek kihangsúlyozásával.
Jankay Gyűjtemény és Kortárs Galéria, Békéscsaba

Múzeumi mesterkedés

Helytörténet és néprajz témájú kiadványunk a híres debreceni mesterségekkel, céheikkel foglalkozik. A füzet tartalmaz a témával kapcsolatos új ismereteket, a Déri Múzeum kiállításához kapcsolódó feladatokat, otthoni kutatómunkát igénylő feladatokat valamint kézműves tevékenységeket is. A gyerekek bepillantást nyernek a mesterré válás folyamatába, megismerkedhetnek a gyapjú tulajdonságaival és a belőle készült híres debreceni felsőruházatokkal, a gubával és a szűrrel.
A gyerekeknek szóló kiadványt a Déri Múzeum gyűjteményében található régi fényképek illusztrálják.
Déri Múzeum, Debrecen

Zöldfülű Péter – zöldmesék kicsiknek és nagyoknak

Pszichológusok szerint a mesék „lehetőséget nyújtanak önmagunk és a világ mélyebb megismerésére és megértésére”. A meséknek korunk új életkérdéseivel is kell foglakozni, vagyis kellenek a modern mesék,köztük a környezetvédelmi kérdéseket feldolgozó mesék is, és ezeket a múzeumpedagógiai sem mellőzheti.
Környezetvédelmi mesepályázatunk eredményeként országos, sőt a határon túli nemzet köréből közel 300 mese érkezett. Ezekből válogatva, témákban is változatosságra törekedve, született meg a Zöldfülű Péter – zöldmesék kicsiknek és nagyoknak c. mesekönyv. 112 oldalon, 31, pécsi, művészeti iskolások által illusztrált, eredeti mese olvasható a könyvben.
A könyvből megismerjük Szürkevölgy megmentőjét, Zöldfülű Pétert, aki "megküzd" a szemétsárkánnyal, és Sziszőkét, a kis angyalt, aki nem boldogul egyszerre a Menny és a Föld takarításával, ezért Balzsam Doktor jóságcseppjeit önti az esőbe, hogy az emberek jobban vigyázzanak a Földre. Megtudjuk, miért ég ki folyton a szentjánosbogár lámpásában az égő, ami miatt fának repül, és lila dudor nő a fejére...
Janus Pannonius Múzeum, Pécs

AVE SAVARIA!

Logikai társasjátékunkkal a helybeliek és a Szombathelyre érkező vendégek érdeklődését szeretnénk felkelteni, elmélyíteni városunk ókori emlékei iránt. Elkészítésével egyrészt az volt a célunk, hogy annak birtoklója – akár helyi, akár vendég – többet vihessen haza magával egy egyszerű képeslapnál vagy leporellónál, és kedvet kapjon a játéktáblán szereplő történelmi helyszínek felkereséséhez, múzeumi tárgyak megtekintéséhez. Ugyanakkor az otthoni játék során az alaptábla képei felelevenítik a korábbi (múzeum)látogatások során szerzett élményeket, ismereteket. A játékleíráshoz mellékelt többletinformációk – fotók és a rövid magyarázó szövegek – elindítják a játékosok gondolatait további ismeretek szerzése felé, de múzeumpedagógiai szituációban a „játékvezetőt” újabb és újabb kérdések, problémák feltevésére is ösztönözhetik.
A másik cél a stratégiai érzék fejlesztése volt, hiszen a játék helytörténeti előtanulmányok nélkül is játszható. A táblára rajzolt vonalrendszer csupán plusz tartalmat kapott az ókori helyszínek által – azaz amikor többszöri használat után a „legendás játék” már csak logikai játékká egyszerűsödik, akkor is izgalmas maradjon.
Savaria Múzeum, Szombathely

NYITOTT KAPUK - MESÉLŐ TÁRGYAK

Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetet jelentettünk meg a Wosinsky Mór Megyei Múzeum „Megelevenedett képek. Egy kisváros a századfordulón” című állandó kiállításához. Feldolgozása a századforduló hangulatát bemutató kiállításra épül. A füzet elsőként a megyeszékhely kisvárosi életével ismerteti meg az olvasót, majd bepillantást enged az egyházi életbe, a múzeumalapítás, valamint az iskolai oktatás történetébe. A megyeszékhely építészete, impozáns műemlékei (pl. Közép-Európa legnagyobb egyhajós temploma, a Pollack Mihály által tervezett klasszicista Vármegyeháza stb.) szintén bemutatásra kerülnek, ugyanakkor a híres szekszárdi szőlő- és bortermelés is fontos része a kiállításnak, így a foglalkoztató füzet feladatainak is. Szintén fontos elemként jelennek meg a tárlaton és a kiadványban e korszak „találmányai”, a velocipéd, a gramofon vagy a telefon, A foglalkoztató zárásaként, összegzésként kronológiai sorrend összeállítására buzdítottuk olvasóinkat, akik – ha figyelmesen végignézik tárlatunkat – bizonyára helyesen oldják meg ezt a feladatot is. Az adott témákat egy-egy rövid ismeretközlő leírással indítjuk, melyhez kapcsolódik a változatos feladatmegoldás...
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd