Amikor még a légószirénák is üvöltenek…

Az „Emberek az embertelenségben” c. múzeumpedagógia programunk egyik kitűzött célja Budapest ostromának és a második világháború után felhalmozott légoltalmi ismereteknek az átadása. Az ördög persze mindig a részletekben lakozik, tehát a fő kérdés - mint mindig - a hogyan! Miként lehet az orvosok és a nővérek embert próbáló helytállását példaként továbbítani a diákok felé, mialatt a játékos forma nem az üzenet elvesztését, hanem a célba érkeztetését szolgálja. A légoltalmi szükségkórház szűk folyosói, betegekkel zsúfolt kórtermei kiváló terepet nyújtanak az ostrom hétköznapi hőseinek megismeréséhez, a személyes visszaemlékezések segítségével megelevenedő történetek átéléséhez. A tanulók magukra öltött polgárvédelmi ruhákban, katonai zubbonyokban igyekeznek a kerettörténetbe ágyazott feladatokat kisebb csapatokban megoldani, miközben a tárlat észrevétlenül a csoport közegévé válik. A hely sajátos szellemének, történeteinek, a „ruhába bújtatott érintettségének” együttes hatása alatt zajló másfélórás történelmi időutazásnak már csak az üvöltő légoltalmi szirénák vethetnek véget.
Szilágyi Adrienn - Sziklakórház Múzeum
2011. június 15.